MM Team 2014-15

 Faculty Advisor

  Prof. J.P. Kar
  (Physics Department)
   

 Editorial Team

Chief Coordinators :                                                          
 
1. Anubhav Moharana                   (Ph:94370-85884)                  
 2. Snehasis Hota                         (Ph:87636-37717)                  
 3. Anshuman Patnaik                   (Ph:96686-71616)                
                                                                                       

 Final Year Mentors 

 •  Rahul Pasayat
 •  Abhipsa Mishra
 •  Prem Depan Nayak
 •  Ankit Kumar

 Technical Team

Technical Coordinator :                                                     Technical Members:
  
Siddharth Manu                                                                   1. Rahul Lamba
                                                                                            2. Subrat Kumar Pradhan
                                                                                            3. Sidhant Ranjan Sahu

 Creative Team

Creative Head :                                                                    Design Members:
  
Sushovan Das                                                                     1. Nischit Mishra
                                                                                            2. Madhu Sudan Chhangani
                                                                                            3. Venketesh Mahapatra  

 Photographers

Photographer :                                                              
 
1. Abhishek Kuthum                                                                         
 2. Siddhartha Panigrahi                                                              
                                                                                                                                

  Content Team

1. Anurag Saha Roy                                                     11. Rahul Lamba

2. Arvind Shroff                                                            12. Sagnik Paul

3. Gaurav Naha                                                            13. Saswati Sadual

4. Ishaan Dali                                                               14 Siddhartha Panigrahi

5. K. Reetika                                                                15. Sidharth Ghosh Roy

6. Lubna Farheen                                                         16. Smruti Sudha Behera

7. Medha Rath                                                             17. Soham Ghosh

8. Nishanth N Ballal                                                     18. Soumya Gupta

9. Poulami Banerjee                                                    19. Srinidhi Ranganathan

10. V. Saideep                                                    

MM Team 2013-14

 Faculty Advisor

  Prof. J.P. Kar
  (Physics Department)
   

 Editorial Team

Chief Coordinators :                                                          Coordinators:
 
1. Rahul Pasayat                  (ph:88955-13364)                   1. Pratyusha Amanchi
 2. Abhipsa Mishra                 (ph:87636-88959)                   2. Anubhav Patra
 3. Prem Depan Nayak           (ph:94398-28596)                   3. Malay Milan Choudhury
                                                                                        4. Ipsit Pradhan

 Final Year Mentors 

 •  Raunak Thomas
 •  Sai Shankar Pradhan
 •  Antareep Sharma
 •  Dhruv Deejay

 Technical Team

Technical Coordinator :                                                     Technical Members:
  
Ankit Kumar                                                                        1. Vikrant Sahu
                                                                                            2. Sandeep Kumar
                                                                                            3. Siddharth Manu 

 Photographers / Cartoonists

Photographer :                                                                   Cartoonist:
 
1. (Late) Ronak Das                                                            Sushovan Das
 2. Ashutosh Purohit                                                                 

  Content Team

1. Anshuman Patnaik                                                        11. Sayon Mondal

2. Saswat Pattnaik                                                            12. Sambit Sahoo

3. Prithvi Yalamarti                                                            13. Anmol Dalmia

4. Kodati Pawan Kalyan                                                     14. Debarghya Chakraborty

5. Subhasish Behera                                                         15. Monali Monalisa

6. Chinmay Mokashi                                                          16. Jyoti Ranjan Mahakul

7. Jeff Wellesly                                                                  17. P. Naga Harshita

8. Snehasis Hota                                                               18. Anubhav Moharana

9. Bh. Satya Kiranmayi                                                       19. Arunava Saha

10. Upasana Misra                                                             20. Aditya Dash

MM Team 2012-13

MONDAY MORNING TEAM 2012-13

 

 Faculty Advisor

  Prof. Jalandhar Pradhan
  (Dept. of Humanities and Social Sciences)
   

 Editorial Team

Chief Coordinators :                                                         Coordinators:
 
1. Raunak Thomas              (ph:88955-85379)                   1. Chitra Das
 2. Sai Shankar Pradhan       (ph:88958-19619)                   2. Manisha Choudhary
 3. Antareep Sharma            (ph:7735-621753)                   3. Tanaya Roy       

 Final Year Mentors 

 •  Mahesh Goenka
 •  Samik Ghosal
 •  Siddharth Sekhar Barpanda
 •  Prateek

 Technical Team

Technical Coordinator :                                                     Technical Members:
  
Dhruv Deejay                                                                       1. Ankit Kumar
                                                                                            2. Kushal Tibrewal
                                                                                            3. Shantanu Kumar 

 Content Team

1. A. Pratyusha                                                                    13. Prem Depan Nayak

2. Abhipsa Mishra                                                                 14. Rahul Pasayat

3. Aditya Pratap                                                                   15. Ronit Mohapatra

4. Anasuya Pradhan                                                             16. Sabyasachi Mohanty

5. Animesh                                                                          17. Sandeep Kesh

6. Anubhav Patra                                                                  18. Shiba Shankar Satapathy

7. Chandra Prakash                                                              19. Siddhartha Narayana

8. Chinmay Swarup Sahoo                                                    20. Sourav Narayan Satapathy 

9. Hrushikesh Ray Mohapatra                                                21. Sourav Panda

10. Ipsit Pradhan(content + photography)                                22. Sudeep Kumar Sahu                                       

11. Malay Milan Choudhury                                                   23. Sunil Manohar       

12. Newton Bishoyi                                                               24. T. Sai Ravi Teja(photography)

MM Team 2011-12

 

MONDAY MORNING TEAM 2011-12

 

 Faculty Advisor

  Prof. Jalandhar Pradhan
  (Dept. of Humanities and Social Sciences)
   

 Editorial Team

Chief Coordinators :                                                        
 
1. Mahesh Goenka                                         
 2. Samik Ghosal                                             
 3. Siddharth Sekhar Barpanda                                  

 Final Year Mentors 

 •  Amitpal Singh Bhatia
 •  Aradhana Nayak
 •  Guru Balakrishna
 •  Sourav Pattanayak

 Technical Team

Technical Coordinator :                                                     Technical Members:
  
Prateek                                                                              1.A. Kiran Kumar
                                                                                            2. Dhruv Joshi
                                                                                            3. Navin Kumar 

 Content Team

1. Amritanshu Mishra                                                                 13.Sai Shankar Pradhan

2. Ankit Anand                                                                           14. Samujjwal Bhowmick

3. Antareep Sharma                                                                   15. Subhanjan Ray

4. Anurag Jha                                                                            16. Tanaya Roy

5. Chinmoy Dey                                                                        17. Vishnu Kunchur

6. Chirag Agrawal                                      

7.Chiranjibi Sahoo                                                             

8. Chitra Das                                                      

9. CH R.K. Balaji                                                  

10. Manisha Chowdhury                                                                               

11. M.V. Sandeep                                 

12. Raunak Thomas                                                     

MM Team 2010-11

MM Team 2010-11

Faculty Advisor : Prof. Jalandhar Pradhan (Dept. of Humanities and Social Sciences)

 

Chief Coordinators

Technical Coordinators

Members

Amitpal Singh Bhatia

A Guru Balakrishna

Alisha Prasad

Aradhana Nayak

Arjav Harjai

Ankita Jena

Sourav Pattanayak

Prateek .

AnuranMaiti

Anubhav Ratha

Asit Kumar Paiida

Biswa Prakash Shukla

Siddharth Jain

Sourav Dash

D. Hareesh

Suraj Kumar Das

 

Mahesh Goenka

 

 

Mazhar Ansari

 

 

Sarnik Ghoshal

 

 

Sanjib Kumar Baral

 

 

Siddharth S ekhar B arpanda

 

 

Soumya Ranjan Mohapatra

 

 

Tanya Sharma

 

 

Zeba Kamal